order_bg

Skladový inventár

wusnld (2)

YND Electronics ponúka zákazníkom OEM a CEM flexibilné a strategické riešenia nákladov spojených s prepravou nechcených zásob.Či už ide o okamžitý nákup, možnosti dopytu po jednotlivých riadkových položkách, vnútropodnikovú zásielku alebo zásielku priamo z vášho skladu, spoločnosť Freedom má riešenie na maximalizáciu návratnosti hodnoty a zníženie zbytočných nákladov na zásoby.

Využívame našu zavedenú globálnu predajnú databázu viac ako dvadsaťtisíc zákazníkov OEM a CEM, viac ako desaťtisíc vybudovaných vzťahov s opätovnými predajcami a odborné znalosti v oblasti strategického online marketingu na vytvorenie celosvetovej expozície na trhu pre vaše nadbytočné zásoby.Nájdenie dopytu, ktorý premieňa záťaž na kapitál, a potenciálne vytváranie dodatočných tokov príjmov.

Keďže nechcený inventár sedí, môže pri neustálom zavádzaní nových technológií rýchlo stratiť hodnotu.Freedom implementuje efektívnu a flexibilnú globálnu marketingovú stratégiu s cieľom rýchlo premeniť prebytok na kriticky získanú hodnotu.