order_bg

EOL Ťažko nájsť diely

https://www.yingnuode.com/all-in-one-package-service/

Väčšina elektronických súčiastok prechádza niekoľkými fázami životného cyklu, ktoré zodpovedajú zmenám v predaji súčiastok.Dnešný priemysel čelí zvýšenému zastarávaniu v dôsledku konsolidácie, fúzií a akvizícií a skrátených životných cyklov.Spravujeme celý životný cyklus zásob, aby sme podporili vašu produkciu a požiadavky na ukončenie životnosti pomocou LTB a našich programov viazaných zásob.Produktoví manažéri spoločnosti Freedom monitorujú komponenty pre vašu zostavu materiálu prostredníctvom upozornení na produkty, čím znižujú vašu zodpovednosť za podporu dlhodobej výroby.

Zabezpečený dodávateľský reťazec globálnych distribútorov a prebytočných partnerov YND Electronics nám dáva výhodu pri získavaní zastaraných dielov.Ich povesť sa spolieha len na to, že včas dodajú komponenty najvyššej kvality bez ohľadu na okolnosti.Freedom vyhodnocuje akýkoľvek komponent, ktorý nie je možné vysledovať priamo k OCM, s využitím nášho testovacieho partnera, Global Electronics.Služby testovania bielych koní na ďalšie hodnotenie a testovanie pravosti.Zmiernenie rizík a zabezpečenie dôvery pri výbere YND Electronics ako poskytovateľa zastaraného riešenia.